Cup pha lê vinh danh 37

MSP: CVD37

Là đơn vị nhập khẩu và có xưởng in khắc trực tiếp, chúng tôi hoàn toàn chủ động về hàng hóa. Cung cấp số lượng lớn ngay trong ngày


Kích thước: 29cm                    Giá khoảng:

Trọng lượng:                            Công nghệ:in, khắc theo yêu cầu

Chất liệu: Pha lê