Để quý khách hàng có thể đặt được đơn hàng nhanh chóng. Công ty chúng tôi xin đưa ra quy trình bán hàng như sau:

  1. Tiếp nhận thông tin khách hàng: Bao gồm tên khách hàng hoặc tên công ty, số điện thoại, địa chỉ mail.
  2. Thông tin đơn hàng: Nhu cầu về mặt hằng, số lượng sản phẩm, kinh phí sản phẩm, thời gian cần hàng, thông tin in ấn {Logo công ty, nội dung text}.
  3. Báo giá và chốt đơn hàng: Dựa vào số lượng, thông tin in ấn và thời gian cần hàng để công ty báo giá tốt nhất cho khách hàng.
  4. Lên bản demo thiết kế: Thông tin được gửi đến bộ phận thiết kế để lên market cho khách hàng duyệt
  5. Đặt cọc tiền đặt hàng: Sau khi chốt market khách hàng đặt cọc 50% giá trị tiền hàng
  6. Sản xuất đơn hàng
  7. Kết thúc đơn hàng:  Giao hàng, thu 50% giá trị tiền hàng còn lại và kết thúc các giấy tờ cần thiết.