Kỷ niệm chương pha lê 17

MSP: KNC17

Kích thước:20cm

Chất liệu: pha lê (đính kèm kim loại mạ vàng, bạc, đống)

Hộp: tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm

Liên hệ SĐT : 097.669.1616,

0906 229 454 – 0906 220 454